Voorjaar 2012 waren wij op zoek naar een geschikte bootlift voor een ligplaats in de  haven van Zwartewaterland. Omdat de meeste bootliften echter te breed zijn en geen instapmogelijkheid bieden, slaagden wij er niet in een bootlift te vinden geschikt voor onze ligplaats. Hierop hebben we zelf de handen uit de mouwen gestoken en een bootlift gebouwd voorzien van een veilig loopgedeelte.

Een gevaar waarmee tijdens de ontwikkeling en bouw van de bootlift rekening gehouden moest worden, was het onderwaterstromingsgevaar. Dit zou bij een staande bootlift tot een verzakking kunnen leiden. Er is daarom voor gekozen om de bootlift te laten drijven. Het plaatsen van een hydrauliek drijvende bootlift bleek lang niet eenvoudig daar toestemming gevraagd moest worden bij de provincie en Rijkswaterstaat. Bovendien zijn de jaarlijkse onderhoudkosten voor de hydrauliek erg hoog. Deze moeilijkheden zijn bij de bouw in acht genomen en opgelost door de ontwikkeling van de Air Lift. De Air Lift maakt geen gebruik van olie maar functioneert geheel op water en lucht.

Nadat de bootlift volledig was gebouwd deed zich echter een nieuw probleem voor; er bestond nog geen eenvoudig liftbesturingssysteem waarmee de boot op veilige en eenvoudige wijze naar omlaag en weer omhoog gebracht kon worden. Na veel proeven en testen zijn wij, dankzij onze jarenlange ervaring in de luchttechnische installaties, erin geslaagd een uniek liftsysteem te onwikkelen dat zal worden toegepast op al onze bootliften. Dit liftsysteem zorgt ervoor dat de hellingshoek veel kleiner blijft dan het geval is bij andere drijvende bootliften.

Door de aanvraag van een octrooi zijn onze bootliften voorzien van een Patent Pending Systeem.